Turløyper

Vi har på denne siden prøvd å samle alle oppkjørte skiløyper i kommunen. Hvis det er løyper vi ikke har fått med oss eller andre opplysninger som mangler så gi tilbakemelding til [email protected]

De fleste av skiløypene i Grong tråkkes med snøscooter eller traktor med slådd og sporlegger, mens løypene tilknyttet skianlegg tråkkes med tråkkemaskin.
I tabellen under kommer det opp meldinger når skiløyper i kommunen har blitt preparert. Løsningen fungerer slik at de som preparerer løyper må sende inn SMS med tekst de vil legge ut på siden.

Hvis du tråkker løyper, men ikke har fått tildelt SMSnummer og kodeord, ta kontakt med kulturleder Jorunn Lilleslett på e-post [email protected]

Siste løyper som har blitt preparert: 

Mer informasjon om noen av løypene: 

Område/løypetrase Lengde T/R Beliggenhet Parkering Info
Kvernsjøen 15 km Heia Heia Gjestegård

Kjøres etter behov hver onsdag kl. 15.00 og hver lørdag og søndag kl. 10.00

 

Løypekart finnes her

 

Ellingdalen 8 km Tømmerås Ved innerste Tømmeråsgård  
Hestbekkdalen
– Harran
  Gartland (2 km på Rv 774 mot Høylandet) Ved enden av skogsbilvegen  
Nordsetran 15 km Fossland P-plass v/vegende  
Valskrå – Garnåsmyra -Skogastubakken. Fra 14.01 kjøres det helt til Konovatnet (6 km)

 

4 km Valskrå Valskrå vestre
(rett øst for Valskråbakken)
 
Bjørgan – Heia 5 km Bjørgan Grong skisenter Kjøres etter behov hver onsdag kl. 15.00 og hver lørdag og søndag kl. 10.00

Løypekart finnes her

Lysløypa på Heia 2,5 km Heia Heia Gjestegård

Skøyte- og klassiskspor. Lys mellom kl 17.00 og 22.00. Kjøres etter behov hver onsdag kl. 15.00 og hver lørdag og søndag kl. 10.00

 

Løypekart finnes her

 

Lysløypa på Mediå 2,5 km Høgbakken v/lysløype Tråkkes med scooter med slådd og sporkjelke. 
Lys må slås på selv. Lysbryter henger på lyktestolpe før lysløype (ved «grønnhuset» på Grovamoen)
Lysløypa i Harran 2,5 km Harran Harran oppvekstsenter  
Tinghaugen – Leksås- Dalsetra- Storfossnesset – Dalsetra – Austtundalssetran 12 km Leksås På toppen av Leksåsbakken  
Haugen ca. 5 km Gartland Haugen grendehus