Småvilt

Småviltjakt i Gusli kommuneskog

  Gusli skog –  Småviltjakt 2018. Det selges inntil 20 jaktkort for perioden 10.-19. september, da kun som sesongkort. Fritt kortsalg