Småvilt

Småviltjakt i Gusli kommuneskog

Gusli skog –  Småviltjakt 2019. Det selges inntil 20 jaktkort for perioden 10.-19. september, da kun som sesongkort. Fritt kortsalg fra