Rådyr

Rådyrjakt i Grong

Avskytinga av rådyr i Grong varierer fra år til år (se diagram nedenfor). Siden 2010 har den gått nedover med