Fiske

Namsens historie

Gjennom Namdalen renner elva Namsen. Elva har stolte tradisjoner og lang historie knyttet til seg.

Tømmeråsfossen

Tømmeråsfossen i Sandøla er kjent for mange ivrige laksefiskere som et meget attraktivt område. Øvre nerhøla er godt egnet både