Bever

Beverjakt i Grong

Bever er jaktet i Grong siden 1991. Avskytinga har vært som diagrammet nedenfor viser. Bever kan du jakte i over