Småviltjakt i Gusli kommuneskog

Gusli kommuneskog –  Småviltjakt 

Gusli kommuneskog ligger lengst sør i Grong kommune, delvis inne i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Området er på 45.000 daa, og består av omtrent like deler skogs- og fjellterreng.  Området er godt egnet for rype og skogsfugljakt.  Det er også mulig å leie hytte, se her

For nærmere informasjon om jakta, se mer på Grong kommunes nettsider.

Kontaktperson: Brit-Agnes Buvarp, tlf. 902 85 234