Småviltjakt i Grong

Grong kommune er ca. 1100 km2 stor og har store skog- og fjellområder. Kommunen er godt organisert i utmarkslag og i tillegg til utmarkslaga har vi to statsalmenninger ( fjellstyrer) og en kommuneskog ( Gusli) i kommunen. De vanligste jaktbare  småviltartene er storfugl, orrfugl, rype , hare og ender.  Det leies ut både eksklusive jaktterreng i en avgrenset periode samt salg av «vanlig » jaktkort .

Følgende utmarkslag tilbyr jakt:

Nordre Bangsjø statsalmenning ( Grong Fjellstyre) kontakt:  Skjalg Åkerøy   tlf  918 73 155
Brennmoen statsalmenning ( Harran Fjellstyre) kontakt: Jonny Rosendal tlf 911 36 432
Gusli kommuneskog kontakt: Gunnar Eliassen  tlf 74 31 21 59
Sørsia utmarkslag:  kontakt: Jenny Domås   tlf 90 7 97 677
Ulvig/Kiær, Sandøladalen kontakt: Emil Robertsen tlf 455 15 374
Namdal bruk -Sagmoen jakt-fiskeområde kontakt: Knut Berger tlf 941 46 010
Heimdalhaugen grunneierlag kontakt: Aleksander Solum tlf 971 15 334
Vestre Harran utmarkslag kontakt: Kjetil Hermannstad tlf 938 26 573
Vestre Grong grunnierlag kontakt: Ivar Håkon Sklett  tlf 913 29 280
Rosset utmarkslag kontakt: Morten Rosset tlf 415 42 014

Mer info ligger under jakt: