Småviltjakt i Nordre Bangsjø statsalmenning

Nordre Bangsjø statsallm. 42.000 daa.
Selges kun sesongkort/5-dagerskort  de første 10 dagene  fra 15/9 – 24/9  , fordelt på to 5-dagers perioder. ( max 20 kort).

Søknadsfrist 1. april til Grong Fjellstyre 7870 Grong e-mail :  [email protected]   

Priser 2018/19 Dag 2-dagers 5-dagers Sesong/årskort
Innenbygds m/uten hund 150 250 500 600
Utenbygds m/uten hund 250 400 700 1000

Dagskvote: 2 liryper.

Etter 24/9 er det åpent kortsalg.

Kontaktperson: Skjalg Åkerøy mob. 918 73 155
Kort selges  på Turistkontoret ( Grong Hotell)  og Intersport  Grong  ( Kjøpesenteret)  fra 25.9.

Grong Fjellstyre har også to hytte som leies ut. Den ene ligger på nordvestenden av Bangsjøene og den andre inne i Geitfjellet ved Rundtjønna. Utleie på             tlf 91873155