Småviltjakt i Nordre Bangsjø statsalmenning

Nordre Bangsjø statsallm. 42.000 daa.
Selges kun sesongkort/5-dagerskort  de første 10 dagene  fra 15/9 – 24/9  , fordelt på to 5-dagers perioder. ( max 20 kort).

Søknadsfrist 1. april til Grong Fjellstyre 7870 Grong e-mail :  [email protected]   

Priser 2018/19 Dag 2-dagers 5-dagers Sesong/årskort
Innenbygds m/uten hund 150 250 500 600
Utenbygds m/uten hund 250 400 700 1000

Dagskvote: 2 liryper.

Etter 24/9 er det åpent kortsalg.

Kontaktperson: Skjalg Åkerøy mob. 918 73 155
Kort selges  hos Intersport  Grong fra 25.9.

Grong Fjellstyre har også to hytte som leies ut. Den ene ligger på nordvestenden av Bangsjøene og den andre inne i Geitfjellet ved Rundtjønna. Utleie på             tlf 91873155