Småviltjakt i Nordre Bangsjø statsalmenning 2020/21

Småviltjakt sesongen 2020/21

Grong Fjellstyre og Overhalla Fjellstyre har  felles statsalmenning i Nordre Bangsjø i Geitfjellet. Dette innebærer at det selges kort av begge fjellstyrene på samme statsalmenning.

For kommende jaktsesong   videreføres fjorårets ordning  og Grong Fjellstyre tilbyr følgende:

Det selges eksklusivt to  5-dagers perioder ( 15.9-19.9 og 20.9 -24.9).

Fra 25.9 er det fritt kortsalg.

Tildelt 5-døgnskort i en av de to første 5-dagersperiodene er også gyldig som sesongkort for Nordre Bangsjø statsallmenning etter 25.09.

Kvoter avgjøres senere og vil bli kunngjort både på visitgrong.no og vår  facebookside. I tillegg  sendes mail til jegere som får jaktkort.

Ved søknaden må følgende oppgis:

Navn, , postadresse , mailadresse, tlf.nr. og  jegernr. på jaktleder og øvrige jegere på laget. Max 6 personer pr. jaktlag.

Hvilken 5-dagersperiode søkes det på. (evt. prioritering hvis det søkes på begge)

Ved ønske om husvære må dette oppgis og evt. prioriteres hvis flere tilbud er aktuelle.

Samme opplysninger også fra de som søker som enkeltjegere. 

Ufullstendige søknader blir ikke med i trekninga.

 

Det tilbys følgende husvære:

Bangsjøhytta ,               døgnpris kr. 550,- i regulert periode

Nye Rundtjønnhytta ,   døgnpris kr. 900,- i regulert periode

Snøhytta ( Eies av Grong Røde Kors) ,døgnpris kr. 1100,-  i regulert periode.

Alle søknader sendes til  [email protected]  innen 1. april 2020.

 

Jaktkortpriser:

  • 5-døgnskort tildelt ved trekning i en av de 2 første femdagersperiodene:

Kr. 1200,-. Gjelder også som sesongkort etter 25.09 .

Samme pris for innenbygds og utenbygdsboende.

Det tildeles 20  antall kort i hver av de eksklusive periodene.

Priser jaktkort etter 25.09 :

  • Sesongkort innenbygdsboende:       600,-
  • Sesongkort utenbygdsboende:         1000,-
  • 5-døgnskort innenbygdsboende:      500,-
  • 5-døgnskort utenbygdsboende:        700,-
  • 2-døgnskort innenbygdsboende:      250,-
  • 2-døgnkort utenbygdsboende:         400,-
  • Døgnkort innenbygdsboende:          150,-
  • Døgnkort utenbygdsboende:            250,-

Evt. utfyllende informasjon kan fås på tlf 91873155