Småviltjakt i Nordre Bangsjø statsalmenning

Nordre Bangsjø statsallm. 42.000 daa.
Selges kun sesongkort/5-dagerskort  de første 10 dagene  fra 15/9 – 24/9  , fordelt på to 5-dagers perioder. ( max 20 kort).

Priser for 5-dager er kr. 1200 som også inkluderer sesongkort fom. 25.9

Søknadsfrist 1. april til Grong Fjellstyre 7870 Grong e-mail :  [email protected]   

Priser 2019  fom.25.9 Dag 2-dagers 5-dagers Sesong/årskort
Innenbygds m/uten hund 150 250 500 600
Utenbygds m/uten hund 250 400 700 1000

Dagskvote: 2 liryper.

Etter 24/9 er det åpent kortsalg.

Kontaktperson: Skjalg Åkerøy mob. 918 73 155
Kort selges  på Turistkontoret ( Grong Hotell)  og Intersport  Grong  ( Kjøpesenteret)  fra 25.9.

Grong Fjellstyre har pt. ei  hytte som leies ut. Den ligger på nordvestenden av Østre Bangsjø.  Utleie på  tlf 91873155