Væremsfeltet

På Sankthanshaugen på Værem ligger et såkalt ringtun (eller ringformet tunanlegg). Ringtunene består av hustufter plassert rundt omkring en åpen plass. På Værem er det kartlagt 13 hustufter i form av ca. 0,5 m høye jordvoller. Den kortsiden som vender inn mot plassen mangler imidlertid voll. Inngangen til husene har vært herifra. Størrelsen på tuftene varierer noe, men er oftest ca. 10 x 6 m.

Her ligger en samling kulturminner fra jernalder som fascinerer og forundrer oss i dag. På Sankthanshaugen, med flott utsikt over dalen og elva Namsen som snor seg vestover i landskapet, finner vi rester av hus, gravhauger, groper og gamle veifar. Hustuftene er regelmessig plassert i en ring rundt en åpen plass. På kanten av terassen ligger flere gravhauger, og innover moene fra Sankthanshaugen kan vi følge gamle veifar i flere retninger. Bakken er delvis dekket av store mengder groper.

I dag rår stillheten i bakgrunnen, men vi mer enn fornemmer at her må det ha vært stor aktivitet en gang i tiden. Et besøk på Sankthanshaugen gir oss fragmenter av historien, og næring til fantasien. Med tiden vil arkeologiske undersøkelser sette fragmentene sammen til bilder av hendelser, mennesker og aktiviteter og dermed gjøre historien kjent for oss. Intill så skjer må vi søke forklaring andre steder.

Inntil tuftene ligger 5 store gravhauger. Spredt omkring i marka finnes dessuten en mengde små groper. Hva disse har tjent til er ikke fastslått, men det er påvist trekull i bunnen av dem. Utgravninger er ennå ikke foretatt på Værem. Undersøkelser av tilsvarende anlegg viser at ringtunene ble anlagt i eldre jernalder, i tiden ca. 200-600 e.Kr.

 Alle forminner er fredet ved lov av 9. juni 1978, enten de er merket med skilt eller ikke.

Z6-500

Veibeskrivelse: Ta av E6 og kjør RV 760 mot Namsos ca. 4 km til Bergsmo. Ta av til venstre i vegkrysskryss skiltet RINGTUN. Kjør så ca. 400 m på gårdsveg og parker på lunneplass. Videre merket sti ca. 800 m til Værumsfeltet. Lett og tørt terreng. Fint å gå for små føtter. Sittegruppe ved gravfeltet og gapahuk ca. 200 meter sør for feltet. Sankthanshaugen på Værem er ett av de fineste fornminnefeltene i Trøndelag. Her ligger et såkalt ringtun (eller ringformet tunanlegg). Denne formen for bygningskompleks er ellers bare påvist i Sørvest – Norge og Nord-Norge.

Åpent anlegg, fri adgang. Omvisning kan bestilles.

Kilde: «Værem i Grong – et ringformet turanlegg» av Torunn Herje og Visit Namdalen AS.