Rognsmoen

Rognsmoen natur og kulturområde er et av de mest interessante forminneområdene i hele Namdalen. Etter funn av forminner og historiske beretninger kan en fastslå at det har vært bosetting på Rognsmoen i yngre jernalder, dvs. omkring 600-1000 år e.kr. Det er funnet 34 gravhauger på Rognsmoen. I tillegg til hustufter og gravhauger er det mange fangstanlegg og en oldtidsveg. Vi går på deler av oldtidsvegen når vi følger stien.

Rognsmoen ligger på et isranddelta dannet av isbreen under slutten av istida. Flata dekket hele Formofoss-området, før Sanddøla grov seg ned i deltaet og dannet Rognsmoen og Bjørgan på hver sin side av elva. Området har en nasjonal verneverdi på grunn av de mektige grusavsetningene som er blant de mest markerte og synlige vi har, og området ble vernet som Rognsmoen naturreservat i 1988.

Det ble anlagt en natur- og kultursti i området i 1994. I 2013 er den oppgradert og lagt om noe slik at vi har fått et nytt utsiktspunkt.

Langs stien er det satt opp plakater som forteller om den spesielle natur og kulturhistorien til Rognsmoen. Dette er for å gi turgåerne en større opplevelse enn det fysiske aspektet, og at en samtidig kan få ta del i den viktige historien til Rognsmoen. Stien er 2,9 km lang og går i lett turterreng. En svært familievennlig tur som går delvis over hogstfelt og delvis i skog.

FW-500

Kjør 10 km på E6 fra Mediåbrua i Grong sentrum i retning Trondheim. Ta av til RV 74 mot Lierne. Kjør 1,7 km og ta til venstre merket Natursti. Kjør til vegs ende, ca. 2 km og parker der.