Gløshaugkirka

Gløshaug kirke er en kirke fra 1689 med en meget spennende historie. Nye undersøkelser viser at alderen på kirka er eldre enn man antok tidligere. Man vet ikke nøyaktig når kirken ble bygget, men de som mener å «kunne det» mener det er rundt 1330, dette fordi det fra 1320 og frem til svartedauden i 1349 ble bygget en rekke slike kirker.

Gløshaug kirke med de umalte tømmerveggene er en av svært få bevarte trekirker fra 1600-tallet i Nord-Trøndelag. Man vet ikke nøyaktig når kirken ble bygget. I 2007 ble svillstokk dendrodatert  til 1155. Sannsynligvis kan stokkene i midtgangen være fra samme tidsperiode. På 1500-tallet ble Gløshaug kirke også omtalt som Olafshoug kirke som tyder på at den muligens har vært vigd til St.Olav. I tradisjonen omkring kirka har Olsokmessa hatt en særlig plass,  og i nyere tid har det vært markering av Olsok siden 1920- tallet.

Den vesle kirke var i flere hundre år et felles samlingssted for folk i de Øvre deler av Namdalen. Gløshaugkirka var bygdefolkets kirke til nykirka ble bygd på Fiskem i 1873.

Gløshaugkirka har hatt mange ulike navn, i 1548-49 ble kirken kalt Glassøy kirke, deretter Glatsø kirke. Det siste navnet; Gløshaug; betyr «Hvor du har fantastisk utsikt».Gløshaug kirke ble i 1723 solgt for 1680 riksdaler (dette inkluderte flere andre eiendommer).I kirken henger det en sølvfisk over koret. Ingen vet helt sikkert hvor gammel den er, men den var listet som inventar alt i 1622. Legenden sier at det for lenge siden var en fisker som ikke hadde hatt særlig til fiskelykke. Han ba derfor til Gud, og sa at dersom han fikk fiskelykke engang, da skulle han gi en sølvfisk til den fattigste kirka i landet. Han fikk ufattelige fangster, og Gløshaugkirka fikk en sølvfisk – som den fattigste kirka i landet!

Gløshaugen kirke

Kjør E6 nordover til Gartland, og sving av til venstre mot Høylandet. Kjør deretter ca. 500 m på RV 775, deretter tar man til høyre, skiltet Gløshaug. Kjør til veis ende, parker ved kirken. Omvisning i kirka kan avtales om ønskelig. Ta kontakt med Sverre Gartland, tlf, 90585441. E-post: sverre24gartland(at)hotmail.com

Her kan du lese mer om pilgrimsleden og den unike Madonnaen (middelalderkunsten) du også kan finne i Grong.

Kilder: bygdesamlinger.no, dittdistrikt.no