Merkede vandreruter i Grong

I Grong kommune er det merket 20 tur-stier som kalles Grongtur. Dette er en flott måte på å bli kjent med naturen i Grong. Her finner du en oversikt over alle turene og digitale kart over disse.

Grongtur er 20 merka turmål i kommunen. Grongturene er spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange, andre korte. Noen turer kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort sagt; turer som de aller fleste kan prøve seg på. Disse 20 turmålene vil stå ute frem til 9. september 2017. Fra sesongen 2018 vil forhåpentligvis 20 nye turmål settes opp.

Brosjyren som er i lommeformat viser turene inntegnet på kart, GPS-koordinater (NB, kan avvike noe), vegbeskrivelse for å komme seg til turutgangspunktet, samt en beskrivelse av hvordan turen er. Hver enkelt tur er også avbildet. Det er utarbeidet et klippekort som fås kjøpt sammen med brosjyren. Klippekortet skal benyttes ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Pris klippekort og brosjyre: kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn født 2001 og senere. Kun brosjyren koster kr. 20. Kartet kan også lastes ned her. (PDF, 4 MB)

Kart og klippekort kan kjøpes hos Coop Bergsmo, Coop Harran, Grong Fritid og servicekontoret på kommunehuset

Skiltene skal stå ute til og med den 9. september 2017. Da skal alle skilt og all merking tas ned igjen. For å få premie, må voksne ha fullført 18 turer, pensjonister og barn må ha fullført 15 turer. Klippekortene leveres inn på servicekontoret eller kulturkontoret i kommunen og en får utlevert en premie. Navn på deltagere blir registrert slik at de blir med i trekningen av flere storpremier. Etter endt sesong i 2017, blir det foretatt en trekning av 3 gavekort (a kr. 2.000) fra sportsbutikken.

Ros, ris eller spørsmål? Ta kontakt på 74 31 21 58 eller [email protected].

Layout 1

Turmål 

Ca. turlengde

1. Småsetran (v/Konnovatnet)

5,7 km en veg

2. Nyhagan (fra Sagfossen)

3 km en veg

3. Otertjønna

4 km en veg

4. Midtre Gusliklumpen

3,5 km en veg

5. Fiskeodden i Fiskløysa (Harran)

2 km en veg

6. Sørplassen (v/Møkkelvatnet)

1 km en veg

7. Ungdomslagshytta (fra Solbakken i Harran)

3,5 km en veg

8. Tjønndalhaugen (Leksås)

3,5 km en veg

9. Røyrtjønnrunden

3 km en veg

10. Stakaklumpen

1 km en veg

11. Gamle jakthytta i Guslia

3 km en veg

12. Litjfjellet

4,5 km en veg

13. Tomta til ungdomslagshytta på Spannfjellet

1,5 km en veg

14. Mjøsundhaugen via Korsbakkan

1 km en veg

15. Ådalstjønna over Klasmofjellet

3,5 km en veg

16. Holmtjønnbekken

3,5 km en veg

17. Hermanstein (grensestein mellom Grong og Harran)

4 km (2 på veg/2 på sti) en veg

18. Slettfjellet

2 km en veg

19. Speikantrappa (fra Leksås)

2,5 km en veg

20. Marmorbekken (via Snøhytta)

7,5 km en veg