Grongtur 2018-19- merkede vandreruter i Grong

I Grong kommune er det merket 20 tur-stier som kalles Grongtur. Dette er en flott måte på å bli kjent med naturen i Grong. Her finner du en oversikt over alle turene og digitale kart over disse.

Grongtur er 20 merka turmål i kommunen. Grongturene er spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange, andre korte. Noen turer kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort sagt; turer som de aller fleste kan prøve seg på. Disse 20 turmålene vil stå ute frem til 9. september 2019. 

Brosjyren som er i lommeformat viser turene inntegnet på kart, GPS-koordinater (NB, kan avvike noe), vegbeskrivelse for å komme seg til turutgangspunktet, samt en beskrivelse av hvordan turen er. Hver enkelt tur er også avbildet. Det er utarbeidet et klippekort som fås kjøpt sammen med brosjyren. Klippekortet skal benyttes ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Pris klippekort og brosjyre: kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn født 2003 og senere. Kun brosjyren koster kr. 20.

Kart og klippekort kan kjøpes hos Coop Bergsmo, Coop Harran, turistkontoret på Grong hotell og  servicekontoret på kommunehuset

Skiltene skal stå ute til og med den 10. september 2019. Da skal alle skilt og all merking tas ned igjen. For å få premie, må voksne ha fullført 18 turer, pensjonister og barn må ha fullført 15 turer. Klippekortene leveres inn på servicekontoret eller kulturkontoret i kommunen og en får utlevert en premie. Navn på deltagere blir registrert slik at de blir med i trekningen av flere storpremier. Etter endt sesong i 2019, blir det foretatt en trekning av 6 premier.

Ros, ris eller spørsmål? Ta kontakt på 74 31 21 00 eller .[email protected]

Layout 1

Turmål 

Ca. turlengde

1. Tjønnremman Leksås

2,2 km en veg

2. Gammelsetran vest i Spannfjellet 

1,5 km en veg

3. Kroktjønna 

4 km en veg

4. Svarttjønna 

4,6 km en veg

5. Arnfinntjønna 

3,1 km en veg

6. Melaseter-Johanfoss

1,3  km en veg

7. Sibirien-Sanddøla 

1,2 km 

8. Fremre Sklettsetran

9. FV74 – Kjerringsvingen 

2,3  km en veg

10. Konnavassklumpen

2,5  km en veg

11. Østre Seem- Skavdal’n

3,5 km en veg

12. Londalen- Berga 

1,5 km en veg

13. Gammelsetermoen- Harrasløypa 

1,5 km en veg

14. Vattatuva 

1,5 km en veg

15. Selliås 

1 km en veg 

16. Bryntjønnin – Rosset

3,3 km en veg

17.Nåltjønna (fremste) Veium

2,2 km en veg 

18. Finnmyrsetran – Elstad 

2,5 km en veg

19. Litlgoddalen (Fra Myrbekkstu fossland)

9 km  totalt om begge postene 

20. Bergsmo-Sankthanshaugen-Værum 

Rundtur på 4,5 km