Grongtur 2020-2021

I Grong kommune er det merket 20 tur-stier som kalles Grongtur. Dette er en flott måte på å bli kjent med naturen i Grong. Her finner du en oversikt over alle turene og digitale kart over disse.

 

Hva koster det?

  • Voksne kr. 200,-.
  • Barn kr. 100,-. For barn til og med året de fyller 15 år.
  • Familiepris kr. 500,-.
  • Kun brosjyren koster kr 50,-.

For å få deltakerpremie, må voksne ha fullført 18 turer, pensjonister og skolebarn/ ungdom må ha fullført 15 turer. Barn under skolealder må fullføre 10 turer. Klippekortene leveres inn på servicekontoret i kommunen, og en får utlevert deltagerpremie.

Siden 2008 har vi hatt Grongtur som er 20 merka turmål i kommunen. Grongturene er spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange, andre korte. Noen turer kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort sagt: turer som de aller fleste kan prøve seg på.

Det er utarbeidet et klippekort som fås kjøpt sammen med brosjyren. Klippekort og brosjyrer selges på Grong kommunes servicekontor, turistkontoret på Grong Hotell, Langenes camping, Harran camping, Coop Marked Harran og Coop Bergsmo. Klippekortet skal benyttes ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Alle turmåla har egne nummer.

Ros, ris eller spørsmål? Ta kontakt på 74 31 21 00 eller [email protected]

Layout 1

Turmål 

Ca. turlengde

1. Tjønnremman Leksås

2,2 km en veg

2. Gammelsetran vest i Spannfjellet 

1,5 km en veg

3. Kroktjønna 

4 km en veg

4. Svarttjønna 

4,6 km en veg

5. Arnfinntjønna 

3,1 km en veg

6. Melaseter-Johanfoss

1,3  km en veg

7. Sibirien-Sanddøla 

1,2 km 

8. Fremre Sklettsetran

9. FV74 – Kjerringsvingen 

2,3  km en veg

10. Konnavassklumpen

2,5  km en veg

11. Østre Seem- Skavdal’n

3,5 km en veg

12. Londalen- Berga 

1,5 km en veg

13. Gammelsetermoen- Harrasløypa 

1,5 km en veg

14. Vattatuva 

1,5 km en veg

15. Selliås 

1 km en veg 

16. Bryntjønnin – Rosset

3,3 km en veg

17.Nåltjønna (fremste) Veium

2,2 km en veg 

18. Finnmyrsetran – Elstad 

2,5 km en veg

19. Litlgoddalen (Fra Myrbekkstu fossland)

9 km  totalt om begge postene 

20. Bergsmo-Sankthanshaugen-Værum 

Rundtur på 4,5 km