Elgjakt i Grong

Rudolf Solum elgfallElg- og hjortejakta i Grong administreres av Grong Storvald hjortevilt, i nært samarbeid med Grong kommune. Selve jakta ivaretas av elgvaldene, som har oppnevnt hver sin valdansvarlig. Valdene er videre oppdelt i jaktfelt som jaktes av ulike jaktlag. Hvert jaktlag skal ha en oppnevnt jaktleder.

Flere elgvald ligger innenfor utmarkslag eller statsallmenninger som selger/leier ut elgjakt. Kontaktperson vil enten være leder i utmarkslag/fjellstyre eller valdansvarlig.

Utmarkslag/fjellstyre Kontaktperson E-post
Elstad utmarkslag Elg Elstad [email protected]
Midtre Harran elveierlag Kjetil Hermanstad [email protected]
Heimdalhaugen gr.lag Aleksander Solum [email protected]
Sagmoen jakt og fiskeområde Erlend Sagmo [email protected]
Vestre Harran utmarkslag Arne Olav Aune [email protected]
Vestre Grong utmarkslag Ivar Håkon Sklet [email protected]
Sørsida utmarkslag Jenny Domås [email protected]
Rosset utmarkslag Morten Rosset [email protected]
Gusli kommuneskog Gunnar Eliassen [email protected]
Tømmerås utmarkslag Rune Solberg [email protected]
Ulvig-Kiær Anders Kiær [email protected]
Namdal Bruk AS Knut Berger [email protected]
Harran fjellstyre Terje Ness [email protected]
Elgvald Valdansvarlig E-post
Lillefjell-Geitingdal Terje Ness [email protected]
Namdal Bruk Knut Berger [email protected]
Ulvig Kiær Anders Kiær [email protected]
Sagmo-Rosset Morten Rosset [email protected]
Søndre Grong storvald Tor Jørgen Heggum [email protected]
Vestre Harran utm.lag Arne Olav Aune [email protected]
Vestre Grong gr.lag Ivar Grong [email protected]
Jørem-Bjørken Jan Ivar Valskrå [email protected] 

Andre spørsmål kan rettes til Grong Fritid, tlf. 74 33 27 00 eller på epost: [email protected]