Laksebørs og fiskeregler

Fisker du laks eller skal fiske så er det alltid kjekt å følge med på hva som blir fanget og hvor det beste fisket er.

Laksebørsen for Namsenvassdraget skal gi det en eksakt oversikt over fangstene i elvene. Dette fordrer selvfølgelig at du som fisker melder inn fangstene.

Innmelding av fangsten gjøres her: Registrer fangst
Har du ikke fått «kortnummer» fra den som solgte deg kortet, så må du be om dette eller levere rapporten til kortselger.

Laksebilder Roland 051

De lokale fiskereglene for Namsenvassdraget skal en hver som skal fiske gjøre seg kjent med. Det blir utført kontroller i elva, og overholdes ikke reglene vil dette føre til utestengelse og evt bøteleggelse.
Fiskereglene for Namsenvassdraget finner du her: Fiskeregler 2015 

Phillipe

Alle som fisker i lakseførende vassdrag må kjøpe fisletrygdeavgiftskort. Dette kreves fremvist ved kjøp av fiskekort samt ved kontroll i elva.
Fisketrygdavgiftskort kjøpes på Miljødirektoratets nettsider: Fisketrygden 2015