Seter-Namsen laksevald

Seter-Namsen laksevald er et flott stykke elv som passer alle typer laksefiskere!

Seter-Namsen laksevald ligger øverst i Namsen, ca. 3 km. ovenfor Nedre Fiskumfoss (Namsen Laksakvarium). Fiskbar strekning utgjør ca. 5 km. og det kan fiskes fra begge sider og fra båt. Valdet er egnet for fiske både med sluk, mark og flue. Laksesesongen i Seter-Namsen starter vanligvis 1. juli, og varer til 15.september (start av kortsalg avhenger litt av oppgangen av fisk i laksetrappa i Nedre Fiskumfoss).

Man har god oversikt over oppgangen av laks, da all laks som skal opp til Seter-Namsen blir registrert i laksetrappa i Nedre Fiskumfoss. Årlig går det opp ca. 1000 fisk i trappa i løpet av sesongen.

Båtleie

Seter-Namsen laksevald har intill 5 båter til utleie. Disse kan du leie på døgnbasis. Fiskekort kommer i tillegg.

Ta kontakt med en av grunneierne for båtleie.

Hallgeir Moa: 411 60 716
Merete Grøtan Sørgård: 74 33 29 27
Olav Moen: 74 33 28 52

Fiskekort hos Seter-Namsenkan kjøpes hos:
* Harran Camping, tlf. 74332990
* Grong Fritid, tlf. 74 31 27 00
* Olav Moen, tlf. 74 33 28 52/971 73 789
* Merete Grøtan Sørgård, tlf. 74 33 29 27
* Hallgeir Moa, tlf. 411 60 716
* www.inatur.no

Mer informasjon får du hos: Olav Moen, tlf. 74332852/971 73 789 og Hallgeir Moa, tlf 411 60 716