Rådyrjakt i Grong

Avskytinga av rådyr i Grong varierer fra år til år (se diagram nedenfor). Siden 2010 har den gått nedover med foreløpig bunn i 2014 (felt tot. 5 dyr). Om avskytinga gjenspeiler bestanden skal være usagt, men tilbakemeldinger fra siste vinter/sommer, tyder på at rådyr bestanden er i svak økning igjen.

stat

Rådyrjakta i Grong administreres av det enkelte utmarkslag/grunneierlag, som også står for salget av jaktkort/fellingsretter. Utmarkslagene/grunneierlagene er vanligvis inndelt i større/mindre rådyrjaktfelt og jakta er inndelt i 4 jaktperioder. De er som følger:

Periode 1.       10.08 – 20.09
Periode 2.       02.10 – 09.10
Periode 3.       17.10 – 30.11
Periode 4.       01.12 – 23.12

Vanligvis kan inntil 5 jegere jakte sammen på en fellingsrett (dette og periodeinndelingen kan variere noe fra utmarkslag til utmarkslag). Kontaktpersoner er som følger:

Harran Fjellstyre                                Terje Aalberg              Mob.   900 16 014
Grong Fjellstyre                                  Skjalg Åkerøy              Mob.   918 73 155
Heimdalhaugen Grunneierlag         Aleksander Solum      Mob.   971 15 334
Vestre Harran Utmarkslag               Arne Olav Aune           Mob.   480 54 747
Vestre Grong Utmarkslag                 Grong Spareforening               743 32 126
Elstad Utmarkslag                              Elg Elstad                     Mob.   450 47 592
Rosset Utmarkslag                             Morten Rosset             Mob.   415 42 014
Sørsida Utmarkslag                           Jenny Domås                Mob.   907 97 677
Gusli Kommuneskog                         Gunnar Eliassen           Tlf       743 12 100
Tømmerås Utmarkslag                     Ivar Moa                        Mob.   959 74 265
Ulvig Kiær                                           Emil Robertsen              Mob.  455015374
Namdal Bruk                                      Knut Berger                   Mob.   941 46 010
Namdal Bruk – Sagmoen                Knut Berger                    Mob.   941 46 010

Har du spørsmål om rådyrjakta i Grong, ta kontakt med kontaktpersonene ovenfor (se liste).