Tømmeråsfossen

13840374_10154195324525664_1358973153_o

Tømmeråsfossen er en foss som ligger i Sanddøla ca. 2,5 km fra Grong sentrum. Fallhøyden er på om lag 23 meter fordelt over 800 meter. Ved Tømmeråsfossen ble det for 130 år siden bygd en mølle drevet av fossekraft, som var i drift helt fram til 1948. Man kan ennå se ruinene fra mølla og fra dammer som har blitt brukt i forbindelse med fløytinga. Ved Tømmeråsfossen er det lagt til rette og ordnet flotte turstier. På toppen av fossen er det en fin hengebru, tomtene etter ei gammel mølle, åpne og lukkete laksetrapper som kan beskues og en nedlagt gammel jernbanebru går over fossen – nederst i fossen er det en attraktiv fiske- og badeplass.

Tømmeråsfossen i Sandøla er kjent for mange ivrige laksefiskere som et meget attraktivt område. Øvre nerhøla er godt egnet både fra båt og fra land, mens Øverhøla er landfiske.

Mer info og bestilling på http://www.inatur.no