Innlandsfiske i Grong

Med Grongkortet kan du fiske i flere hundre vatn og elver i hele Grong kommune

MeKristian Nesserd Grongkortet kan du fiske i flere hundre vatn og elver i Grong kommune. Grongkortet omfatter de fleste private grunneierlag i kommunen, Namdal Bruk AS, Grong kommuneskog og Nordre Bangsjø- og Brennmoen statsalmenning. Noen mindre områder/strekninger i kommunen er ikke med på Grongkortet og Grongkortet gjelder ikke på Ulvig Kiær’s områder i Grong (fra og med 2017).

Grongkortet gjelder ikke i den lakseførende delen av Namsen, Sanddøla og Nesåa. Det betyr at nedenfor Aunfoss i Namsen, nedenfor Bergfoss i Sanddøla og nedenfor Iskvernfossen i Nesåa, kan du ikke fiske med Grongkortet.

Fiskeslag er i hovedsak ørret og røye, men også den spennende «Namsblanken» kan påtreffes i øvre deler av Namsen.

Kortet gjelder i utgangspunktet fiske med stang, men også fiske med oter og garn er
tillatt i enkelte vatn. Nærmere informasjon om garnfiske og innlandsfiske generelt fås ved henvendelse Grong Fritidssenter/turistkontoret.

Fiskeravgift er ikke lengre nødvendig for innlandsfiske og barn under 16 år fisker gratis. Ta kontakt med Grong Fritid/turistkontoret for nærmere informasjon eller klikk deg inn på Grongkortfolderen 2017.