Bygda med de blå bruer

Laksefiske i Namsen, ski og natur – i Grong har vi alt! For mange vil Grong være kjent som kommunen ved Namsen

Laksefiske i Namsen, ski og natur – i Grong har vi alt! For mange vil Grong være kjent som kommunen ved Namsen – dit far i huset reiser på sin årvisse laksefisketur. Men Grong kan være mye mer: Grong er en middels stor Namdalskommune, regionsenter for Indre Namdal, med en rekke servicefunksjoner.

Med stort og smått er vi omtrent 2400 Grongninger, fordelt på 3 tettsteder; Grong Sentrum Mediå, Bergsmo i vest og Harran i Nord.

Tradisjonelt har jordbruk og skogbruk vært de viktigste næringene, men i de senere år har tjenesteytende næring, inkl. reiseliv, vokst sterkt. Av totalt 1250 yrkesaktive, finnes den største gruppen innenfor offentlig og privat tjenesteyting. Reiselivsnæringen er i vekst, spesielt er utvikingen på Bjørgan positiv.

Barneland Bjørgan

Fiskumfossen er et fantastisk syn ved høy vannføring og frister mange til å stoppe. Grong kan faktisk takke eventyrfortelleren Asbjørnsen for at Fiskumfossen finnes ennå i dag. Under fløyting av tømmer var fossen et problem, så det ble bestemt at elveløpet skulle flyttes. Det ble igangsatt graving av et parallelt elveløp. Heldigvis ble dette stoppet av forstmannen i midt-Norge, som var nettopp Asbjørnsen.

Grong

Grong sentrum er omgitt av skog og fjell på alle kanter. Her finnes rike muligheter for fjellvandreren og jegeren, mens omtrent 500 vatn frister fiskeren. Her kan hele familien, helt fra minstemann, fryde seg over små og store fangster. For mange er småviltjakta årets store høydepunkt. De vanligste jaktbare småviltartene i Grong er rype, storfugl, orrfugl, and og hare. Jaktkort selges hos Grong Fritid. Foruten småvilt jaktes det også på rådyr og bever, særlig er beverjakt på våren populært. I Grong felles det årlig omlag 300 elg, jaktlag kan leie egne jaktområder.

Vinterstid er det spesielt Geitfjellet som trekker folk ut. På Bjørgan finnes Nord-Trøndelags største skisenter, med 10 nedfarter i forskjellig vanskelighetsgrad. Velger en å ta skitrekket til topps, frister fjellet med merkede løyper. Tar man turen innover i lavlandet fra Bjørgan eller Heia er det også preparerte løyper. Mange småbarnsfamilier velger å legge turen dit.