Beverjakt i Grong

Bever er jaktet i Grong siden 1991. Avskytinga har vært som diagrammet nedenfor viser.

Diagram beveravskyting 1991 2015

Bever kan du jakte i over 20 ulike jaktfelt i Grong kommune. Jaktfeltene er relativt ulike, i fra stor elv til relativt små bekker. Beverstammen varierer endel fra jaktfelt til jaktfelt og litt fra år til år. Årlig tildeler vi drøyt 20 fellingsretter og det felles årlig 8 – 14 bevere totalt i kommunen. Er du interessert i beverjakt kan samme grunneiere som står oppført under rådyrjakt kontaktes.