Bålbrenning

Det er alltid koselig å gå på tur og tenne seg et bål og henge svartkjelen med kaffe over. Men det er verdt å merke seg at det ikke alltid er tillatt å fyre opp bål når du er ute i skog og mark. Tenk også nøye over hvor du plasserer bålet i forhold til vindstyreke, vegetasjon og vanntilgang.

Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.

Bålforbud
Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.

Slokking
Etter bålbrenning, forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler.

Lokale regler
Vær oppmerksom på at den enkelte kommune kan gi nærmere lokale bestemmelser om bålbrenning. Kontakt brannvesenet eller kommuneadministrasjonen i din kommune hvis du er usikker på de lokale reglene.

Kilde:
Brannvernforeningen